Om festivalen

Røstværingene i likhet med andre øyfolk har, så lenge en kjenner til, drevet fangst av sjøfugl. Det var en viktig del av matreservene og ga mulighet for variasjon i kostholdet. For mange representerte sjøfuglkjøtt stort sett det eneste alternativ til fisk. I tillegg ga fangsten frilufts- og naturopplevelser og spenning. Å dra vestover, altså til fuglefjellene, betyr noe helt spesielt for røstværinger flest. Røst har da også landets største sjøfuglkoloni med ca 4 millioner sjøfugl av mange slag samlet på et lite geografisk område. Etter hvert endret fangsten seg fra å være en nødvendighet til mer å bli en kulturbetinget aktivitet. På denne måten opprettholdt lokalsamfunnet kunnskap om fangstmetoder, pleie av kjøtt og fjær, bruk av fangstredskap og "lundkniv" m.m. Fuglefangst er en del av identiteten til røstværingene. I 1995 slo Økokrim til og brukte store summer på ta fire ungdommer i ulovlig fangst i Trenyken. Det vakte forbitrelse og opprørstemning i Røstsamfunnet. Noen så faren med at opprør kan gå over i depresjon og oppgitthet. Hvordan kunne en snu dette negativ til noe positivt? Røstværingene ble invitert til møte på Stephanies restaurant sommer/høst 1995 for å drøfte situasjonen. Der ble en komite oppnevnt med det formål å arrangere Lundefestival. Det som skapte raseri var nå i ferd med å ta en positiv vending med bred oppslutning i folket. Den første Lundefestivalen ble arrangert i begynnelsen av mai 1996. Lundefestivalkomiteen som famlet etter å finne formen, kunne konstatere at både røstværinger og tilreisende fra første dag elsket festivalen. Neste år ble den flyttet til første halvdel av juni for deretter de neste åtte år å finne sted rundt St Hans. Lundefestivalen har holdt det gående i over tyve år no og  vi nærmer oss faktisk 30 år med festival. Sammensetningen av hovedkomiteen har endret seg gjennom årene - og stadig nye ønsker å bidra til at det skal fortsette å være Lundefestival på Røst. Lokalbefolkningen og bedrifter forøvrig, har vært og er flinke til å gi en håndsrekning eller bidra på annen måte. Vi gleder oss til mange nye år med Lundefestival!