Servering

MATSERVERING I FESTIVALHELGA 2019

 

 

OVERSIKT OVER SERVERINGSSTEDER PÅ RØST

Fiskarheimen Havly 
Tlf. 1: 76 09 69 00
Tlf. 2: 76 09 69 96
E-post: havly.roest@nm-hotels.no

Kaikanten Rorbuer
Tlf.: 76 09 60 90
E-post: kaikant@online.no
URL: http://www.kaikant.no

Kulwants Café
Mob.: 971 32 320

Querini Pub & Restaurant
Mob.: 971 76 826

Røst Bryggehotell 
Tel.: 76 05 08 00
E-post: post@rostbryggehotell.no
URL: http://www.rostbryggehotell.no