Artister

FREDAG 21. JUNI 2019

Røstkveld - musikk av Røstværinger og andre som opp igjennom årenes løp har bidratt til det allsidige musikktilbudet vi har og har hatt på Røst. 

Spillemenn og artister som stiller opp på «Røstkvelden» fredag 21. juni:

 

Thom Jensen               Tor Arne Andreassen                Harald Hansen
Edel Kjenslie                John Bjarne Holm                     Jan-Børge Mikalsen   
Brynjar Åsland             Vigdis Jensen                            Ray Johansen
Max Evjen                    Freddy Hansen                         Mikael Rönneberg
Tommy Pettersen        Geri Børre Johansen                  Harald Buschmann
Elisabeth Mikalsen

Reloaded:                                                                 Tuttuduru
Hans Edmund Isaksen                                               Jørund Johansen
Aslak Kjølstad                                                           Ray Johansen
Halvard Lyshaug                                                        Sindre Fagervik
Brynjar Åsland                                                           Chris Evjen
Tonny Pettersen                                                        Freddy Hansen
Vanja Storåker                                  
Lars Robin Endreesen

 

 

LØRDAG 22. JUNI 2019

Katastrofe

Topcoat

 

 

I tillegg blir det mange små konserter/musikalske innslag med musikanter, blåsere, sangere m.m. - spredt utover hele helga.